BÁN CÁC LOẠI HẢI SẢN BIỂN CHẤT LƯỢNG CAO, SÁNG ĐẶT CHIỀU CÓ TƯƠI SỐNG